Kontrakt og FAQ

Denne kontrakt er gældende fra 1. januar 2017 og gælder for alle aftaler indgået med mig, Anette Mølholm (herefter “Fotografen”). “Kunden” betyder den, som har booket en aftale om fotografering, og “Shoot” betyder fotoaftalen.
Denne kontrakt forpligter Kunden til at give Fotografen besked om væsentlige ændringer som fx starttidspunkt, adresse og lignende i dagens program i rimelig tid inden Shootet. Fotografen kan ikke, ved manglende information, holdes til ansvar for eventuelle forsinkelser eller udeblivelser.

Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af sessionen, i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeure). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af Kunden eller Kundens gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri.
Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven.

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, Kundens ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder. (Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.)

I tilfælde af at Fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt i denne kontrakt pga. en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil Fotografen forsøge at finde en afløser. Skulle det ske, at jeg ikke kan finde en afløser, vil der ikke kunne kræves erstatning, men et evt. depositum vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.

I det tilfælde, at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt. I tilfælde af at en del af billederne går tabt, vil der blive udregnet et procentvist tab, og denne andel vil i disse tilfælde blive trukket fra den oprindelige pris. Der vil ikke yderligere blive udbetalt nogen form for erstatning.

Alle billeder taget af Fotografen er beskyttet af ophavsretloven. Det betyder at Fotografen har alle rettighederne til billederne og de må ikke kopieres, printes, ændres, videresælges eller reproduceres uden Fotografens skriftlige tilladelse. Fotografen kan bruge billederne på egen hjemmeside, Instagramprofil, Facebookside osv. til promovering af egen virksomhed. Fotografen giver, ved levering af billederne, Kunden begrænset brugsret over billederne, hvilket betyder at Kunden frit må printe billederne, og dele de redigerede billeder på sociale medier og deres egen hjemmeside, blogs osv., med tydelig henvisning til Fotografen ”Anette Mølholm Fotografi”. Det er ikke tilladt for Kunden at videresælge eller benytte billederne i kommercielle sammenhænge uden skriftlig tilladelse fra Fotografen. Det er ikke tilladt for Kunden at ændre på de leverede billeder uden fotografens tilladelse.

Depositum på 500 kr. betales ved aftalens indgåelse, og det resterende beløb betales senest på dagen for Shootet. I tilfælde af at Kunden aflyser aftalen med Fotografen inden for 14 dage før Shootet, vil der blive opkrævet et beløb der svarer til 50% af det aftalte, såfremt fotografen ikke bliver booket til et andet Shoot på den aftalte dato. Depositummet bliver ikke tilbagebetalt ved aflysning.

FAQ

 

Kunden: Hvor mange billeder får jeg med i bryllups/konfirmationspakken?
Svar: Jeg kan ikke sætte et antal på, men du får alle de billeder, som fungerer, og som ikke blot er mange “kopier” af samme situation. Jo længere fotoaftalen er, jo flere billeder vil der naturligvis komme ud af det.

Kunden: Kan jeg få alle de uredigerede billeder du har taget?

Svar: Nej, jeg udleverer kun færdigredigerede billeder. Jeg optager i øvrigt billederne i formatet RAW, som din pc formentlig ikke vil kunne læse, og det format vil svare til, at udlevere billeder, som ikke er fremkaldt.

Kunden: Er redigering med i prisen?
Svar: Ja, afhængig af hvilken type shoot du har købt, vil du enten kunne udvælge de billeder, som du køber ud fra en liste af redigerede billeder, eller få alle de redigerede billeder som er inkluderet i pakken.

Kunden: Hvordan får jeg mine billeder?
Svar: Når jeg er færdig med billederne i din pakke, eller du fra et onlinealbum har valgt de billeder du gerne vil købe, får du dem tilsendt elektronisk via et link til WeTransfer, hvorfra du kan downloade billederne. Billederne ligger på linket i 7 dage, hvorefter de vil blive slettet.

Kunden: Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer at downloade billederne, eller de bortkommer?
Svar: Jeg opbevarer dine billeder i et års tid, så du kan – mod et mindre gebyr – få tilsendt billederne igen ved at kontakte mig.

Kunden: Kommer mine billeder på nettet?
Svar: Måske. Jeg er helt afhængig af at kunne vise mine billeder frem på min hjemmeside, i annoncer eller på mine sociale profiler. Forestil dig, at du skal vælge en fotograf, men ikke kan få lov til at se, hvad fotografen kan. Hvis jeg ikke må vise billederne frem, får jeg ingen jobs. Men det er ikke alle billeder jeg bruger. Jeg udvælger billeder, som passer til helheden på min hjemmeside osv.

Kunden: Kan du vente med at vise mine billeder offentligt til gaven er blevet givet?
Svar: Ja, naturligvis. Hvis billederne er en hemmelighed, så husk, at fortælle mig det, så jeg venter til det er ok.

Kunden: Kan jeg bestille flere billeder senere, hvis jeg gerne vil have flere?
Svar: Ja, naturligvis. Det album du vælger fra vil blive slettet når du har valgt, men jeg kan sagtens lave et nyt, så du kan vælge fra det. Du skriver bare til mig, og så finder vi ud af det.